Заокружен е петнаесеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (XV/2021)

Софија Тренчовска

„Во овие неизвесни, но сепак книжевно продуховени денови, кога пандемијата е надвисната во целиот свет, им се заблагодарувам на сите автори и субјекти коишто останаа со буден и креативен дух, безрезервно поддржувајќи го постоењето на нашата дигитална библиотека(...)“

→→→

 


КЛАСИФИКАЦИЈА

Општо

Антропологија и етнологија

Археологија

Богословија

Драма и театар

Историја

Книжевност

Наука за книжевноста

Уметничка книжевност

Музика

Стрип

Филм и телевизија

Филологија и лингвистика

Филозофија

Фотографија

Акт, списание за книжевност и култура

 

 

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија