Заокружен е десеттиот годишник од Проектот Растко - Македонија (X/2018)

Софија Тренчовска

„Помина една цела плодотворна деценија откaко со многу љубов и ентузијазам ја започнавме својата мисија олицетворена во Проектот Растко - Македонија. Богатата архива од околу 500 објавени дела на (...)“

→→→

 


КЛАСИФИКАЦИЈА

Општо

Антропологија и етнологија

Археологија

Богословија

Драма и театар

Историја

Книжевност

Наука за книжевноста

Уметничка книжевност

Музика

Стрип

Филм и телевизија

Филологија и лингвистика

Филозофија

Фотографија

Акт, списание за книжевност и култура

 

 

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија