Заокружен е деветтиот годишник од Проектот Растко - Македонија (IX/2015)

Софија Тренчовска

„Пред точно девет години ја обелоденивме идејата за потребата од креирање на еден македонски виртуелен културен простор што ќе ја отсликува македонската културна сцена пловејќи низ страниците на минатото и денешнината.". (...) “

→→→

 


КЛАСИФИКАЦИЈА

Општо

Антропологија и етнологија

Археологија

Богословија

Драма и театар

Историја

Книжевност

Наука за книжевноста

Уметничка книжевност

Музика

Стрип

Филм и телевизија

Филологија и лингвистика

Филозофија

Фотографија

Акт, списание за книжевност и култура

 

 

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија