Заокружен е осмиот годишник од Проектот Растко - Македонија (VIII/2014)

Софија Тренчовска

„Навистина ми е драго што се навршија осум години од покренувањето на ова ова Ваше и наше електронско издание „Проект Растко – Македонија". (...) “

→→→

 


КЛАСИФИКАЦИЈА

Општо

Антропологија и етнологија

Археологија

Богословија

Драма и театар

Историја

Книжевност

Наука за книжевноста

Уметничка книжевност

Музика

Стрип

Филм и телевизија

Филологија и лингвистика

Филозофија

Фотографија

Акт, списание за книжевност и култура

 

 

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија