Заокружена е третата фаза од Проектот Растко - Македонија

Софија Тренчовска

„Заокружувањето на третата фаза од електронската библиотека на културата и традицијата на Македонија, "Проект Растко – Македонија" (ПР-МК), го крунисуваме со нова низа книжевни драгоцености. (...) “

→→→

 


КЛАСИФИКАЦИЈА

Општо

Антропологија и етнологија

Археологија

Богословија

Драма и театар

Историја

Книжевност

Наука за книжевноста

Уметничка книжевност

Музика

Стрип

Филм и телевизија

Филологија и лингвистика

Филозофија

Фотографија

Акт, списание за книжевност и култура

 

 

 

Пројекат Растко / Проект Растко Македонија